You're offline. Connect to Internet to use all features.

Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Over ons en onze website

 

Wij, BSH Home Appliances NV Laarbeeklaan 74, 1090 Jette, exploiteren deze website. Gebruik de contactgegevens op pagina Bedrijfsinformatie (wettelijke vermeldingen) om contact met ons op te nemen.

 

Als u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen volgende de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context gegevens verwerken. We wissen uw informatie als uw vraag is beantwoord.

Onze uitgangspunten

We nemen het beschermen van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

 

Wat we standard loggen

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?

We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website te kiezen voor gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruikmaakt van diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren u in elk geval als de verwerking van uw gegevens plaatsvindt uit noodzaak en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met uw belangen. Als u reden tot klagen hebt, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

 

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

 

Wat moet u nog meer weten?

 

Gebruikers jonger dan 16 mogen uitsluitend persoonlijke gegevens aan ons verstrekken met toestemming van hun ouder of voogd. De wet inzake gegevensbescherming die van toepassing is kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op deze website worden verwerkt of over naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees alle informatie over gegevensbescherming op deze websites.

De manier waarop we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Loggegevens

 

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

 

• De datum van het bezoek

• Het tijdstip van het bezoek

• De URL van de koppelende website

• De bekeken bestanden

• De hoeveelheid overgedragen gegevens

• Type en versie van de browser

• Het besturingssysteem

• Het IP-adres (geanonimiseerd)

 

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

 

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) om de loggegevens te verwerken, hetgeen impliceert dat we de veiligheid van ons netwerk en informatie garanderen en gevallen die de toegankelijkheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens in gevaar brengen trachten te vermijden . We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

 

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

 

Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op uw apparaat opslaan als u onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat u onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als u onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:

• Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)

• Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

• Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier)

• Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren

We verwerken deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1f) van de Verordening (EU) 2016/679, dewelke bestaat uit de identificatie of authentificatie van de gebruikers van onze website teneinde de veiligheid van de gegevens van de gebruikers te kunnen beveiligen. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot u het cookie wist.

Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

 

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop u kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalyse-Tool:  Adobe Test & Target

Om onze website (en nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID.

 

We maken gebruik van de Adobe Test & Target-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om uw gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken.

 

Adobe Test & Target werkt op basis van A/B-tests. Dit houdt in dat degene die onze website gebruikt een andere versie van de website te zien krijgt dan het origineel (bijv. met gewijzigd ontwerp en gewijzigde inhoud). Het vergelijken van beide versies levert ons informatie op over voor welke versie van onze website gebruikers een voorkeur hebben. Als Adobe Test & Target wordt gebruikt, kan de enige informatie over u die wordt verwerkt niet worden gebruikt om u te identificeren. IP-anonimisering wordt ook geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt afgekort voordat Adobe Test & Target overgaat tot verdere verwerking. We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres.

 

We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

 

Opt-out: Gebruik de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

 

Inhoud delen binnen sociale netwerken

 

Inhoud van onze website kan binnen sociale netwerken worden gedeeld met behulp van geïntegreerde social-mediaknoppen. Alle social-mediaknoppen die het delen van inhoud mogelijk maken zijn geïntegreerd door middel van eenvoudige hyperlinks in plaats van door sociale-netwerkproviders ontwikkelde social plugins. Hierdoor worden uw gegevens gegarandeerd niet automatisch naar sociale-netwerkservers verzonden zodra u onze website bezoekt. Bovendien versturen we als u inhoud van onze website deelt alleen die informatie naar het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen. We dragen in deze context geen persoonlijke gegevens over.

 

Tegelijkertijd bevinden zich op sociale netwerken ook eenvoudige links naar onze websites. Als u een link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of als u in uw sociale netwerk inlogt om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de provider van het betreffende sociale netwerk. Zie voor informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling, verdere verwerking en gebruik door de provider van het sociale netwerk en over uw rechten in dezen en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy de Informatie over gegevensbescherming die door de betreffende provider beschikbaar wordt gesteld.

Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

 

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

 

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

 

·       netplace Telematic GmbH, Marsstrasse 26, 80335 München

·       Digitas GmbH, Thierschstrasse 11-15, 80538 München

·       BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Telefon: +49 911 70 440 040

Overdracht aan ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

 

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Uw rechten

 

Als u reden tot klagen hebt, vindt u hieronder een opsomming van uw rechten. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

 

Uw recht op informatie over uw gegevens

Wij verstrekken u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.

 

Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen

Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.

 

Uw recht om uw gegevens te wissen

Wij wissen op verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

 

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat van ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

 

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van onze gerechtvaardigde belangen zoals genoemd in artikel 6(1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

 

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek kunnen we bepaalde gegevens aan u beschikbaar stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

 

Uw recht om in beroep te gaan tegen een autoriteit gegevensbescherming

U kunt beroep aantekenen tegen een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de voor uw woonplaats verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

 

Privacy Commission: www.privacycommission.be

 

Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

 

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

 

BSH Home appliances NV.

Data Protection Officer

Laarbeeklaan 74

1090 Jette

 

Data-Protection-BE@bshg.com

Wijzigingen van deze Informatie over gegevensbescherming

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u kunt zien welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.

Geldig vanaf: 20.04.2018

Versie: DPI_1.0_1.0

The AutoCook WebApp uses cookies to make this site work properly. More infos Okay, I understand