Είστε εκτός σύνδεσης. Συνδεθείτε στο Internet

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων

Απλά και συνοπτικά

Σχετικά με εμάς και την ιστοσελίδα μας

Εμείς, η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, με έδρα στο Μόναχο, στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, ΤΚ 81739, λειτουργούμε αυτόν τον ιστότοπο. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα Πληροφορίες Εταιρείας.

Εάν έρθετε σε επαφή μαζί μας, θα αποθηκεύσουμε και θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το ερώτημά σας και να απαντήσουμε σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Θα διαγράψουμε τις πληροφορίες σας μόλις διεκπεραιωθεί το ερώτημά σας.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας με την εταιρεία μας υπάρχουν στη σελίδα "Πληροφορίες Εταιρείας".

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας με μεγάλη σοβαρότητα. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Έχουν ληφθεί οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου όλες οι ιστοσελίδες μας να προστατεύονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Τι καταγράφουμε στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις περιοχές του ιστοτόπου μας στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι προστατευμένη, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας, καταγράφουμε κάθε χρήση του ιστοτόπου μας, προκειμένου να αποκαθιστούμε βλάβες και να διευκρινίζουμε συμβάντα ασφάλειας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που καταγράφουμε, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας".

Εμείς και οι συνεργάτες μας αξιοποιούμε τα πιο πρόσφατα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων σας.

Ποιες άδειες διαθέτουμε, για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Σεβόμαστε το απόρρητο των δεδομένων σας. Κατά συνέπεια, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται. Είναι αυτονόητο, ότι μπορείτε επίσης να μας δώσετε την άδεια να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε άλλες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας διότι μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω του ιστοτόπου μας, επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε την παραγγελία αυτή. Το ίδιο ισχύει και όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες του ιστοτόπου μας που απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιτρέπεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν για την εν λόγω επεξεργασία έχουμε έννομο συμφέρον. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγουμε, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία του ιστοτόπου μας χωρίς προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε σχετική επεξεργασία των δεδομένων σας, ενώ τα συμφέροντά σας λαμβάνονται υπ' όψιν κάθε φορά που λαμβάνει χώρα η εν λόγω επεξεργασία. Σε περίπτωση που έχετε λόγους καταγγελίας, μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην τελευταία ενότητα αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Οι άδειες που χρησιμοποιούμε και οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε τις άδειες αυτές αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. Στην ίδια ενότητα, μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας στον ιστότοπό μας (π.χ. για τον τύπο, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων).

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε:

Οι χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών θα πρέπει να διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα σε εμάς μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας στην περίπτωση αυτή.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Δεν επηρεάζουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας στους ιστοτόπους αυτούς ή τη συμμόρφωση των τελευταίων με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Λάβετε παρακαλώ υπ' όψιν τις πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που τυχόν παρέχουν.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (αρχεία καταγραφής, cookie, παρακολούθηση κ.λπ.)

Δεδομένα καταγραφής

Για τεχνικούς λόγους, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στέλνει αυτόματα πληροφορίες (δηλ. δεδομένα καταγραφής) στον διακομιστή web της εταιρείας μας. Αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, όπως τις εξής:

Την ημερομηνία πρόσβασης

Την ώρα πρόσβασης

Τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που περιέχει τον σύνδεσμο

Τα αρχεία στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση

Τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων

Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Το λειτουργικό σύστημα

Τη διεύθυνση IP (ανώνυμη)

Τα δεδομένα καταγραφής δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Γενικά αναλύουμε δεδομένα καταγραφής μόνο για να αποκαθιστούμε βλάβες λειτουργίας του ιστοτόπου μας ή για να διευκρινίζουμε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα καταγραφής επ' αόριστον.

Ορισμένες φορές, είναι αναγκαίο να συλλέγουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, καθώς και δεδομένα καταγραφής, προκειμένου

να αποκαθιστούμε βλάβες ή να διατηρούμε στοιχεία σχετικά με συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα καταγραφής βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά μόλις αποκατασταθεί η βλάβη ή διευκρινιστεί πλήρως το συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια, ή εάν ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας δεν υφίσταται πλέον λόγω άλλων παραγόντων. Σε περίπτωση συμβάντος που σχετίζεται με την ασφάλεια, θα διαβιβάζουμε δεδομένα καταγραφής στις αρχές που πραγματοποιούν την έρευνα κατά περίπτωση, στον βαθμό που επιτρέπεται.

Πάντα αποθηκεύουμε τα δεδομένα καταγραφής ξεχωριστά από άλλα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα καταγραφής για να εξαλείφουμε βλάβες ή να διευκρινίζουμε συμβάντα ασφάλειας

Cookie

Χρησιμοποιούμε cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύουμε στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookie αυτά αποστέλλονται εκ νέου σε εμάς με κάθε επόμενη πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας. Έτσι μπορούμε, για παράδειγμα, να σας αναγνωρίζουμε, ή να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, χάρη στις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookie.

Τα cookie δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookie μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή web από τον οποίο προέρχονται.

Δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookie, χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookie. Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συχνά διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποδέχονται cookie. Για να μην επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί cookie, μπορείτε (1) να ζητήσετε εξαίρεση από τη χρήση cookie όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το επίπεδο cookie (εάν διατίθεται) ή (2) να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Στις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να δείτε πώς να απενεργοποιήσετε ή και να διαγράψετε cookie. Λάβετε υπ' όψιν ότι, λόγω της απενεργοποίησης/διαγραφής cookie, ορισμένες επιμέρους λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην εκτελούνται με τον αναμενόμενο τρόπο.  Παρακάτω αναφέρονται τα cookie που ενδεχομένως απαιτούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Επιπροσθέτως, η απενεργοποίηση/διαγραφή cookie επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την εν λόγω απενεργοποίηση/διαγραφή. Συνεπώς, θα πρέπει να επαναλάβετε την απενεργοποίηση/διαγραφή cookie σε κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που τυχόν χρησιμοποιείτε.

Cookie που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες λειτουργίες, χωρίς αναφορές σε άτομα:

–Cookie που αποθηκεύουν συγκεκριμένες προτιμήσεις του χρήστη (π.χ.ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας)

–Cookie που αποθηκεύουν πληροφορίες, προκειμένου να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου

–Cookie που αποθηκεύουν προσωρινά συγκεκριμένες καταχωρήσεις του χρήστη (π.χ. τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών ή μιας φόρμας στο διαδίκτυο)

Cookie που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες λειτουργίες, χωρίς αναφορές σε άτομα:

–Cookie με τα οποία διαπιστώνεται ή ελέγχεται η ταυτότητα των χρηστών μας

Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.

Κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookie περιγράφεται στις σχετικές ενότητες του παρόντος.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται cookie, για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες

Αναλύσεις ιστού (web analytics) με χρήση ψευδώνυμων προφίλ χρήστη

Χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης ιστού για διάφορους σκοπούς στον ιστότοπό μας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούμε, καθώς και μια περιγραφή της συγκεκριμένης επεξεργασίας δεδομένων, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μην επιτρέπετε στο εργαλείο ανάλυσης ιστού να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.  Λάβετε υπ' όψιν ότι με την τοποθέτηση cookie εξαίρεσης αποτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από τα εργαλεία ανάλυσης ιστού μόνο σε περιορισμένη έκταση. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα για τα cookie.

Η επίσκεψή σας μπορεί να μας πει πολλά για το πόσο ελκυστικός είναι ο ιστότοπός μας – γι' αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης ιστού, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τον ιστότοπό μας

Εργαλείο ανάλυσης ιστού: Adobe Test & Target

Προκειμένου να προσαρμόζουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας (και το ενημερωτικό δελτίο), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας cookie ανάλυσης ή και JavaScript. Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται και δημιουργείται ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήσης από τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό cookie (cookie ID).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Adobe Test & Target που παρέχεται από την εταιρεία Adobe Systems Software Ireland Ltd., η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, ("Adobe"), για να συλλέγουμε δεδομένα και να δημιουργούμε προφίλ χρήσης.

Η υπηρεσία Test & Target της Adobe λειτουργεί στη βάση δοκιμών Α/Β. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας εμφανίζεται μια διαφορετική έκδοση του ιστοτόπου σε σχέση με την πρωτότυπη (π.χ. με τροποποιημένο σχεδιασμό και περιεχόμενο). Συγκρίνοντας τις δύο εκδόσεις, λαμβάνουμε πληροφορίες για την έκδοση του ιστοτόπου μας που προτιμούν οι χρήστες. Όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία Test & Target της Adobe, οι μόνες πληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες επεξεργαζόμαστε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Ενεργοποιείται επίσης η χρήση ανώνυμης διεύθυνσης IP, πράγμα που σημαίνει ότι η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε συντομεύεται πριν η υπηρεσία Test & Target της Adobe εκτελέσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Δεν συσχετίζουμε τα προφίλ χρήσης που προκύπτουν με το όνομά σας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα δεδομένα χρήσης αποθηκεύονται από την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 37 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν.

Εξαίρεση: Εάν θέλετε τα δεδομένα χρήσης σας να μην συλλέγονται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookie της υπηρεσίας Test & Target της Adobe: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Κοινοποίηση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση περιεχομένου είναι ενσωματωμένα με απλούς υπερσυνδέσμους, και όχι με προσθήκες (plugin) που αναπτύσσουν πάροχοι κοινωνικών δικτύων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σας δεν μεταδίδονται αυτόματα σε διακομιστές κοινωνικών δικτύων μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, όταν κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, διαβιβάζουμε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κοινοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο. Στο περιβάλλον αυτό, δεν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, σε κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν και απλοί σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας προς ένα κοινωνικό δίκτυο, ή εάν συνδεθείτε στο κοινωνικό δίκτυο για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, ο πάροχος του εν λόγω κοινωνικού δικτύου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που διατίθενται από τον αντίστοιχο πάροχο.

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε σχέση με τον ιστότοπό μας επιλέγονται προσεκτικά και υποχρεούνται να πληρούν πρότυπα προστασίας δεδομένων

Περιπτώσεις όπου διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και έχουμε υπογράψει σύμβαση προστασίας δεδομένων με κάθε έναν πάροχο υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες σας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας είναι οι εξής:

·netplace Telematic GmbH, Marsstrasse 26, 80335 München

·Digitas GmbH, Thierschstrasse 11-15, 80538 München

·BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Τηλ.: +49 911 70 440 040

Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ

Διαβιβάζουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ, στις λεγόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτήν, διασφαλίζουμε – πριν την κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων – είτε ότι ο παραλήπτης διατηρεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει απόφασης επάρκειας που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή βάσει σύμβασης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραλήπτη), είτε ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας στην ως άνω κοινοποίηση.

Ευχαρίστως θα σας παράσχουμε μια επισκόπηση των αποδεκτών σε τρίτες χώρες, καθώς και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί ώστε να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες εκτός της ΕΕ μόνο όταν η προστασία των δεδομένων είναι εγγυημένη

Τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε λόγους να προβείτε σε καταγγελία, παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των δικαιωμάτων σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Το δικαίωμά σας για ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα σας

Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Το δικαίωμά σας για διόρθωση και συμπλήρωση των δεδομένων σας

Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Εφόσον μας ειδοποιήσετε, θα συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Το δικαίωμά σας για διαγραφή των δεδομένων σας

Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διατήρησης, επειδή, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε από τον νόμο να διατηρούμε τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Το δικαίωμά σας για δέσμευση των δεδομένων σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσής σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτήν, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Το δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμα αντίταξης, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν συνιστά ποτέ για εμάς επιτακτικό και νόμιμο λόγο.

Το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων σας

Μετά από σχετικό αίτημά σας, μπορούμε να σας διαθέσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Το δικαίωμά σας για προσφυγή σε ρυθμιστική αρχή

Μπορείτε να προσφύγετε σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, στη δικαιοδοσία της οποίας υπόκειται η εταιρεία μας (αναφέρεται παρακάτω).

Βαυαρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (BayLDA), www.baylda.de.

Προκειμένου να διασφαλίζετε πλήρη έλεγχο στις πληροφορίες σας, έχετε στη διάθεσή σας μια εκτενή σειρά δικαιωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Το σημείο επικοινωνίας για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

BSH Hausgeräte GmbH

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Carl-Wery-Str. 34

81739 Munich, Germany

Data-Protection-GR@bshg.com  για την Ελλάδα και την Κύπρο

Παρακαλούμε μην διστάσετε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

Τροποποιήσεις αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων

Αυτές οι Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.

Ισχύει από: 09/03/2018

Έκδοση: DPI_1.0_1.0

Το AutoCook app χρησιμοποιεί cookies για να δουλεύει σωστά η σελίδα Περισσότερα ΟΚ, κατάλαβα